Bijstand en alimentatie

Wanneer u geen inkomen ontvangt en geen recht heeft op een of andere uitkering en afhankelijk bent van en alleen zou moeten rondkomen van de alimentatie, dan kunt u een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. De door u te ontvangen alimentatie, wordt aangevuld tot de bijstandsnorm die in uw situatie geldt. 

U wenst geen alimentatie te ontvangen
Het komt voor dat men geen partneralimentatie van de ex-partner wil ontvangen, bijvoorbeeld om ruzie te voorkomen of omdat men niets meer met de ex-partner te maken wil hebben. Op dat moment wordt een zogeheten nihilbeding afgesproken, wat overigens alleen mogelijk is bij partneralimentatie. Wanneer u verder geen inkomen heeft of slechts een inkomen dat onder het bijstandsniveau voor uw persoonlijke situatie ligt, kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De Sociale Dienst zal normaliter wel proberen dit bijstandsbedrag op uw ex-partner te verhalen.

Verhalen van bijstand door de gemeente
Wanneer de gemeente i.c. de Sociale Dienst meer bijstand betaalt dan waar u theoretisch recht op heeft, dan wordt de teveel betaalde bijstand normaliter van u zelf teruggevorderd. De gemeente kan echter ook geld terugvragen aan uw ex-partner, wanneer deze op basis van de situatie alimentatie zou moeten betalen. Er wordt dan onderzoek gedaan naar in hoeverre de ex-partner onderhoudsplichtig is en hoeveel alimentatie deze eigenlijk zou moeten betalen. Dit bedrag wordt dan door de gemeente verhaald.