De ex-partners kunnen samen de hoogte van de partneralimentatie regelen, maar dit kan ook door de rechter worden geregeld. Voor de duur van de periode en hoogte van het bedrag kan men afspraken maken. 


Ouders zijn en blijven wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en de kosten daarvan. Wanneer ouders uit elkaar gaan, dan worden er afspraken gemaakt over waar het kind gaat wonen.


Alimentatie is een geldbedrag dat dient als bijdrage in de kosten van levensonderhoud, dat na het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen wordt betaald c.q. ontvangen.


Wanneer u gehuwd bent en een scheiding aanvraagt, dan kan het drie soorten betreffen:
• De echtscheiding waarbij het huwelijk definitief beëindigd wordt en de juridische banden worden verbroken.


Een scheiding van tafel en bed houdt in dat men volgens de wet getrouwd blijft, maar dat men niet meer bij elkaar is.

 

 


Men kan de scheiding van tafel en bed zijn hele leven in stand houden maar zich ook weer verzoenen, dus weer bij elkaar komen zonder dat er ooit iets is gebeurd.


Een flitsscheiding was een alternatieve manier om een huwelijk te beëindigen. De opzet was dat het snel en zonder tussenkomst van de rechter kon gebeuren.

 


Een echtscheiding houdt in dat het huwelijk wordt beëindigd. Alle rechten en plichten die u en uw partner jegens elkaar hebben vervallen, behalve de onderhoudsplicht.

 

 


Een echtscheidingsprocedure start met een verzoekschrift met de aanvraag tot echtscheiding, dat via de advocaat naar de rechtbank wordt gestuurd.


Wanneer u gehuwd bent en een scheiding aanvraagt, dan kan het drie soorten scheiding betreffen:
• De echtscheiding waarbij het huwelijk definitief beëindigd wordt en de juridische banden worden verbroken.


Een scheiding van tafel en bed houdt in dat men volgens de wet getrouwd blijft, maar dat men niet meer bij elkaar is.

 

 


Wanneer u een scheiding van tafel en bed wilt, dan is hiervoor ook een rechterlijke uitspraak nodig en dient u een advocaat in de arm te nemen.

 


Wanneer één of beide ouders bij de rechtbank een verzoek tot scheiding hebben ingediend, worden de kinderen van 12 jaar of ouder door de rechter uitgenodigd om te vertellen wat ze van de scheiding en gevolgen daarvan vinden.


Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen beide echtgenoten waarin vastgelegd is hoe alles precies geregeld en verdeeld gaat worden met betrekking tot:


Vaak duurt een echtscheidingsprocedure erg lang. Wanneer beide partners overeenstemming hebben over de zaken die met de scheiding te maken hebben, kan een en ander in ongeveer drie maanden afgerond zijn.